Ghana: Udviklingsbistand til skade eller gavn?

Afrika forbindes ofte med fattigdom, sult og sygdom. NGO’erne i Danmark tegner et billede af forældreløse børnemængder, hvor HIV/AIDS har udslettet den voksne befolkningsdel, hungersnød, kaotiske samfund og korrumperede statsmagter. Vi opfordres til at hjælpe. Men længe er der nu blevet stillet spørgsmålstegn ved om den bistand vi i fx […]

Golfen: Centrum for fremtidens magtkamp

Betegnelsen Mellemøsten siger meget om den omdebatterede regions rolle i verdenssamfundet. Denne samling af lande har i kraft af deres geografiske placering mellem Asien, Rusland og Europa altid været en vigtig strategisk brik for stormagterne, og da de nu sidder på langt over halvdelen af verdens energiressourcer, er deres betydning […]