Analyse: EU’s handelspolitik og fremtidens handelsaftaler

EU’s tandhjul kører videre, på trods af at Storbritannien er på vej ud af artikel 50-bagdøren. Handel er blevet den nye modus operandi til at håndtere den tiltagende globale konkurrence – og med introduktionen af investeringskapitler i handelsaftaler ser vi en nytænkning af EU’s handelspolitik, som både er blevet mødt med politisk […]

Analyse: Arktis – Danmarks glemte indflydelsessfære

Hvis vi bliver bedt om at nævne områder, hvor Danmark spiller en central rolle internationalt, vil størstedelen af os nævne Europa, Norden eller FN. Det er ofte med det forbehold, at Danmark opfattes som småstat, og at vores rolle i disse sammenhænge er af minimal tyngde. Der findes dog et […]

Analyse: EU-Japan frihandelsaftalen

Frihandelsaftalen mellem EU og Japan anses af mange som den største og mest ambitiøse frihandelsaftale til dato. Med denne aftale sætter Japan for alvor det sidste punktum ved tidligere tiders indadvendte udenrigs- og handelspolitik. Med premierminister Shinzo Abe i spidsen vender Japan sig mod omverden med håb om at få etableret […]