USA er stadig splittet og dem, der tror, at valget af præsident Biden er enden på splittelsen har udsigt til at blive slemt skuffet. Splittelsen kommer givetvis til at skifte karakter, men som fænomen vil den være lige så gennemgående som under den forrige præsident.

Sådan udlagde generalsekretær for Atlantsammenslutningen og ph.d. i historie, Lars Bangert Strüwe det i grove træk, da han tonede frem på en sikker zoom forbindelse en mørk aften i marts, hvor IPMonopolet var inviteret af YATA til at dække aftenens arrangement om forventningerne til amerikansk udenrigspolitik under Joe Biden.

I skæret af den enorme bogreol, der udgjorde baggrunden i generalsekretærens ende af forbindelsen og vidnede om den indsigt, som ligger bag den femdelte analyse. På godt en time kom oplægget omkring alt fra multilateralisme, klima, international orden, militær magt og særligt vigtigheden af af værdier, der er selve nøglen til at forstå Bidens udenrigspolitik.

Realpolitikken kommer ifølge Strüwe til at skifte til karakter, og et markant større fokus på især multilateralisme vil med al sandsynlighed gavne småstater – og altså Danmark. Derudover vil Bidens udenrigspolitik, der lægger vægt på demokratiske værdier og menneskerettigheder, på et globalt plan være potentielt konfliktfyldt, når man betragter Ruslands position og Kinas opstigning, der forekommer som en udfordrer til det Biden kalder “en alliance af demokratier.”

Lars B. Strüwe (twitter)

Udover de traditionelle arenaer gav Strüwes præsentationen indsigt i rumpolitikens relevans i det globale magtspil, der sammen med cybersikkerheden kan udgøre et sprængfarligt element i de kommende år og være interessant, da disse arenaer ikke er geografisk begrænset, som andre arenaer. Derudover kan handelspolitikken og højspecialiserede teknologisektorer blive kimen til konflikt, når efterspørgsel stiger på varer, der er afhængige af de sjældne råstoffer, som forekommer i store mængder i den kinesiske undergrund.

På den store klinge understregede Lars Bangert Strüwe, at skiftet fra Trump til Biden bedst forstås som et skift fra fokus på interesser til et fokus på værdier. Dog afhænger enhver amerikansk præsidents udenrigspolitik af hændelser, der samlet udgør det der kan betragtes som en “begivenhedsdrevet forståelse.” Om det bliver en misforståelse i Det Arktiske Hav, Det Sydkinesiske Hav eller et noget helt tredje er ikke til at vide. Det er samtidig uvist hvad der bliver Bidens pendant til Bushs 9/11, Obamas finanskrise eller Trumps coronakrise, som generalsekretæren slog fast af flere omgange med referencer til den enorme bogreol. Der blev også gisnet om, at klimakrisen i dette perspektiv ikke er uvæsentligt.

Biden, February 4, 2020 (REUTERS/Rick Wilking)

Hvad sikkert er, at Bidens strategi om at stå hårdt fast på, at USA har de rigtige værdier i en global verden er kendetegnende for den nuværende administrations handlerum og potentielle konfliktpunkter. Det ville dog formentlig være en analytisk fejltagelse at sammenligne denne insisteren på værdier med det, der i dansk kontekst er blevet kendt som en værdibaseret udenrigspolitik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.