Interview: Ruslands hybride exceptionalisme truer demokratisk stabilitet i Europa

Fem. Så mange forskellige nationalsange har Rusland haft siden første verdenskrig. Netop dét eksemplificerer, hvordan Rusland har redefineret sin identitet og selvforståelse gentagende gange i løbet af blot 100 år. Én ting har dog været gennemgående i denne udvikling, nemlig Ruslands såkaldte ’hybride exceptionalisme’. Manden bag dette begreb hedder Kevork Oskanien. […]

Analyse: Arktis – Danmarks glemte indflydelsessfære

Hvis vi bliver bedt om at nævne områder, hvor Danmark spiller en central rolle internationalt, vil størstedelen af os nævne Europa, Norden eller FN. Det er ofte med det forbehold, at Danmark opfattes som småstat, og at vores rolle i disse sammenhænge er af minimal tyngde. Der findes dog et […]

Analyse: EU-Japan frihandelsaftalen

Frihandelsaftalen mellem EU og Japan anses af mange som den største og mest ambitiøse frihandelsaftale til dato. Med denne aftale sætter Japan for alvor det sidste punktum ved tidligere tiders indadvendte udenrigs- og handelspolitik. Med premierminister Shinzo Abe i spidsen vender Japan sig mod omverden med håb om at få etableret […]